Wystawa “Sny Humanisty Cyfrowego”


Autorka: Justyna Potrzyszcz
« z 3 »



Autorka: Anna Salwowska
"Galaktyczne meduzy"
« z 2 »



Autor: Artur Kowalski
« z 3 »



Autorka: Weronika Gil
« z 3 »



Autorka: Karolina Biel
« z 2 »